Za kozlem do Velkých Popovic

9. 6. 2018 13. ročník

Délka pochodu: Pěší 10 a 20 km
Start: 7.00 - 9.30 hod. Říčany nádraží ČD, 8.30 - 12.00 hod. nádraží Mnichovice
Cíl: 11.00 - 16.00 hod. Velké Popovice pivovar
Upozornění: Každý účastník pochodu je pojištěn

Dotazy a další informace:

Výbor KČT Říčany - Radošovice 
E-mail:kct.ricany@seznam.cz
Zpátky do archivu akcí