Za kozlem do Velkých Popovic

11. 6. 2016 11. ročník

Délka pochodu: pěší 10, 20 km, cyklo 10 - 40 km
Prezentace: Říčany 7.00 -9.30 hodin, Mnichovice 9.00 - 12.00 hodin
Start: Říčany, nádraží ČD a Mnichovice, žel. zastávka
Cíl: Velké Popovice, pivovar
11 - 16 hod.
Ubytování: není zajištěno
Občerstvení: z vlastních zdrojů a ve Velkopopovickém pivovaru
Trasy: 20 km Říčany - Mnichovice - Velké Popovice
10 km Mnichovice - Velké Popovice

Dotazy a další informace:

Výbor KČT Říčany - Radošovice 
E-mail:kct.ricany@seznam.cz
Zpátky do archivu akcí